Persoonlijke verzorging

Hierbij kunt u door onze verzorgende medewerkers worden geholpen. Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichamelijke verzorging hoort. Hierbij kunt u aan het volgende denken:

  • Het wassen, tanden poetsen, aankleden
  • In en uit bed helpen of hierbij ondersteunen
  • Hulp bieden bij het gebruiken van hulpmiddelen
  • Hulp bieden bij het eten en drinken
  • Hulp bieden bij de toiletgang

Daarnaast behoort het stimuleren om bepaalde activiteiten aan te leren tot een van de belangrijke taken van onze verzorgende. Fratello Thuiszorg beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, die u bij uw persoonlijke verzorging kunnen ondersteunen.