Missie & Visie

Thuiszorg is bij uitstek mensenwerk. Goede zorg is geen kant-en-klaar product, maar vormt zich steeds naar de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt.

Fratello Thuiszorg wil op persoonlijke, respectvolle en effectieve wijze de best mogelijke zorg organiseren conform de wensen en behoeften van de cliënt. Daarbij stelt Fratello Thuiszorg zich flexibel op en zoekt samenwerkingsrelaties waar dat nodig en mogelijk is.