Begeleiding

Begeleiding Individueel

Investeren in een kind of jongere en het gezin, is investeren in de toekomst. Kom je moeilijk mee op school? Is aanpassen binnen het gezin lastig? Zijn er communicatieproblemen met anderen?

“ We begrijpen elkaar nu thuis veel beter. ”

Aandacht voor gezin en omgeving

Fratello Thuiszorg ondersteunt ouders bij de specialistische opvoeding die nodig is. Dit werkt het beste als ouders daarin zo vroeg mogelijk meedenken, meepraten en luisteren. Ouder(s) en de begeleiders werken intensief samen. Er wordt gewerkt aan praktische ondersteuning op allerlei gebieden: persoonlijke verzorging, communicatie, contacten aangaan en onderhouden en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt in (de nabije omgeving van) het gezin, op school of in het verenigingsleven.

We werken aan

• Het leren en toepassen van dagelijkse vaardigheden
• Overzicht en inzicht krijgen
• Zinvolle bezigheden vinden en behouden
• Communiceren
• Verminderen van stress

Maatwerk

Begeleiding is maatwerk. Het is belangrijk dat het kind of de jongere de ruimte krijgt om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen vanuit een veilige basis in de eigen omgeving. Onze begeleiders werken nauw samen met behandelteams, schoolteams en andere betrokkenen.

“ Kinderen horen thuis in het gezin. ”