Begeleiding

Begeleiding Individueel

Ieder mens heeft toekomstwensen. Voor mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis is het vaak moeilijker om die wensen waar te maken. Wat heb je nodig om zelf de regie te voeren? Hoe voorkom je blijvende afhankelijkheid? Wat betekent mijn psychiatrische probleem voor mij?

“ Een stap dichter bij een baan. ”

Begeleiding is een vorm van proactieve ondersteuning in het dagelijks leven en bij naderende verandering in de levensomstandigheden. De ondersteuning vindt plaats in de directe omgeving. Thuis, op school of op de werkplek.
Het doel is een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. We streven ernaar dat je de vaardigheden hebt om zoveel mogelijk op eigen kracht te kunnen doen.

We werken aan

• Overzicht en inzicht krijgen
• Sociale contacten en relaties opbouwen en onderhouden
• Het verminderen van stress
• Vrijetijdsbesteding vinden en behouden
• Zo zelfstandig mogelijk wonen
• Zinvolle bezigheden, zoals studeren of werken, vinden en behouden

Een actief en activerend netwerk kan van groot belang zijn om hulpverlening goed te organiseren.

Voor wie?

Mensen vanaf 18 met psychiatrische problemen kunnen gebruik maken van Begeleiding Individueel in eigen omgeving.

“ Door begeleiding heb ik meer grip op mijn leven. ”